پروژه طراحی سایت رزومه ساز

پروژه طراحی سایت رزومه سازپروژه طراحی سایت رزومه ساز یک سیستم ایجاد پروفایل و ساخت رزومه آنلاین برای کارجویان و کارفرمایان می باشد. این وب سایت با استفاده از react,js نوشته شده است.لازم به ذکر است که این وب سایت دارای یک اپلیکیشن تحت وب PWA نیز می باشد که کارای و خدمات ارائه را افزون می نماید.


پروژه طراحی سایت رزومه ساز پروژه طراحی سایت رزومه ساز پروژه طراحی سایت رزومه ساز پروژه طراحی سایت رزومه ساز

اطلاعات بیشتر درباره پروژه طراحی سایت رزومه ساز


پروژه طراحی سایت رزومه ساز یک سیستم ایجاد پروفایل و ساخت رزومه آنلاین برای کارجویان و کارفرمایان می باشد. این وب سایت با استفاده از react,js  نوشته شده است.لازم به ذکر است که این وب سایت دارای یک اپلیکیشن تحت وب PWA نیز می باشد که کارای و خدمات ارائه را افزون می نماید.

picfix1 picfix2 picfix3